Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego  OSP przy Alcatel-Lucent Polska z dnia 9  lutego 2019

na podstawie decyzji Zarządu Nokii

jednostka Ochotniczej Straży Pożarne

przy Alcatel-Lucent Polska z dniem 31 maja 2019, po 59 latach działalności

zostaje rozwiązana